Textual description of firstImageUrl

De creativiteit van een octopus - The creativity of the octopus.

zaterdag 6 april 2024


English version below


Gumpie kijkt naar de afbeelding van de vis. 'Niet slecht voor een beginneling. En nu nog meer vissen?' 'Ja, er komt een vervolg van vissen. We gaan eerst anders maken; een octopus'. 


'Waarom dat?'

'Er zijn zo ontzettende veel vissen gecreëerd in klei, stof, of in hout. Ik mis toch het element 'iets bijzonders' bij deze vissen. De ondergrond die ik heb gemaakt is te druk in combinatie met de vis. Daar moet ik andere oplossing voor zien te vinden'.

'Waarom heb je een octopus gemaakt?'

'De vis was vlak en nu eens kijken hoe het is om een voorwerp te maken. Je moet eerst met klei werken om te zien wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast welke tools zijn hiervoor nodig. 'Niet gek voor amateur, hij lijkt er wel op'.

Gumpie kijkt naar het tablet met de vis erop. 'Veel te druk, de vis komt er niet goed uit'. Daar had Gumpie een punt. Maar wat nu.

Na de vis heb ik een octopus gemaakt, om het verschil te voelen van vlak naar een 3D model. Als die uitgehard is ga ik die voorzichtig glad schuren en verven.


Gumpie kijkt me aan; 'ik heb een geweldig idee voor jou!'

'Ik zie die octopus met een penseel, schilder op stuk karton een passende rustige achtergrond. Daar plak je de vis op. En dat brengt mij op veel ideeën'.

'Gumpie.... briljant. Ik ga de octopus zijn arm vervangen, zodanig dat hij de penseel vasthoudt'.

'Ik ben benieuwd wat Gumpie voor mij heeft bedacht!'

Word zeker vervolgd.


English version.


Gumpie looks at the picture of the fish. 'Not bad for a novice. And now more fish?' 'Yes, there will be a sequel of fishing. We are going to make it different first; an octopus'.


'Why that?'

'So many fish have been created in clay, fabric, or wood. I still miss the 'something special' element with these fish. The surface I made is too busy in combination with the fish. I have to find another solution for that'.

"Why did you make an octopus?"

'The fish was flat and now let's see what it's like to make an object. You have to work with clay first to see what the possibilities are. In addition, what tools are needed for this. 'Not bad for an amateur, he looks similar'.

Gumpie looks at the tablet with the fish on it. 'Much too busy, the fish doesn't come out properly.' Gumpie had a point there. But what now? After the fish I made an octopus, to feel the difference from a flat to a 3D model. Once it has hardened, I will carefully sand it smooth and paint it.

Gumpie looks at me; 'I have a great idea for you!'

'I see that octopus with a brush, paint a suitably calm background on a piece of cardboard. You stick the fish on that. And that gives me a lot of ideas.'

'Gumpie.... brilliant. I'm going to replace the octopus' arm so that it holds the brush.' 

'I'm curious what Gumpie has come up with for me!'

Definitely to be continued.


Geen opmerkingen