Textual description of firstImageUrl

Mijn nieuwe uitdaging... werken met klei - My new challenge... working with clay.

vrijdag 29 maart 2024

English version below


Waarom ga je jouw verhaal van Mr.P. niet afmaken? Ik wil na al die jaren hoe die reis tot een einde komt'. 'Klopt Gumpie, maar 's zomer buiten tekenen, in de zon en waarschijnlijk wordt het ook weer heel warm. Aquarel schilderen in de warmte niet prettig, water verdampt snel. Daarbij komt dat ik iets wil maken'.


'Waarom de keuze; klei?'

'Ik wil iets tastbaars maken en delen beschilderen'. 'Oh, je zou niet meer schilderen!'

'Slimmerd!' 'Ik ben geen fan van acrylverf, het droogt te snel voor mijn nauwkeurige illustraties. Op klei onderwerpen heb ik meer vrijheid'.


'En wat ga je dan allemaal maken?'

'Daar moest ik over nadenken. Uiteindelijk gekozen om een serie te maken.

De basis is een ondergrond met een structuur in het wit, eventueel met zachte kleur accenten.

Daar boven komt een afbeelding in 3D, die geheel in kleur wordt gemaakt. Als thema heb ik 'vissen' gekozen. Hiernaast de schets plaatsen. 

Ik heb gekozen voor luchthardende modelleer klei. Eerst ga ik proefstukjes maken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Onderstaand zie mijn schets is mijn basis. 


Wanneer de vis goed gedroogd is, kan ik met waterproef schuurpapier de oneffenheden verwijderen. Dan kan ik pas de vis beschilderen. Dus maak ik nu het palet waar de vis op komt met een structuur.

Vooraf een ruwe schets gemaakt. Dit is echt heel leuk en makkelijk te maken. Losse elementen met water 'opplakken'. Om in stijl met de vis te blijven, heb ik voor rondjes en slierten gekozen. Ook als 'luchtbelletjes' uit zijn mond. Het middelste gedeelte bewerkt met een ruwe borstel.


Dit tablet zal ik gebruiken als basis voor een volgend onderwerp. Maar de afmetingen en structuren aanpassen aan het onderwerp.

Volgende blog gaan we verder met de verwerking van de vis

Links mijn 'basis' schets

Tot de volgende keer.

English version
'Why are you going to tell your story of Mr.P. not finish? After all these years, I want to know how that journey comes to an end.' 'Gumpie, drawing outside in the summer, in the sun and in very hot weather, watercolor painting isn't pleasant, water evaporates quickly. In addition, I want to make something'..


'Why choose clay?'

'I want to make something tangible and paint parts of it.' "Oh, you wouldn't paint anymore!"

'Smart!' 'I'm not a fan of acrylic paint, it dries too quickly for my precise illustrations. I have more freedom on clay subjects.'


'What are you going to make?'

'I had to think about that. Ultimately decided to make a series.

The basis is a surface with a structure in white, possibly with soft color accents.

Above this is an image in 3D, which is made entirely in color. I chose 'fishing' as the theme.

I chose air-hardening modeling clay. Above left you can see the fish I made. This is the result with the help of various tools. This needs to dry for a few days before I paint this fish. In a few days I will make the tablet that the fish will be on.

When the fish has dried properly, I can remove the imperfections with waterproof sandpaper. Only then can I paint the fish. So I now make the palette that the fish will be on with a structure.

Made a rough sketch in advance. This is really fun and easy to make. 'Paste' loose elements with water. To stay in style with the fish, I opted for rounds and strings. Also like 'air bubbles' coming out of his mouth. The middle part worked with a rough brush.

Image of the result.

I will use this tablet as a basis for a next topic. But adapt the dimensions and structures to the subject.

Next blog we will continue with the processing of the fish

Until next time.Geen opmerkingen