Textual description of firstImageUrl

'ANGEL'S TRUMPET' beeld

dinsdag 21 juni 2022


We zijn weer terug van weggeweest. Heerlijk met Gumpie gefietst op fietspaden langs de Noordzee kust. Frisse ideeën opgedaan en uitgewerkt. 'Het werd tijd', aldus mijn vriend. We waren gebleven dat hij op pad ging naar de muziektuin. Steampunky kijkt naar de muur met de tekst boven de bloem. 'Volgens mij zijn we verkeerd, hier staat 'ANGEL'S TRUMPET'. Ik wil naar de Toeterbloemen'. 'Volg het bordje Toetorium'. Hij werd nog gewaarschuwd voor de grote groene plant, de 'Boiling Tuba'. Het is een grote giftige bekerplant. Hieronder de hele pagina.


Dan ontmoet hij de Eikelbijter, die vertelt hoe briljant de tuinwachter van de Toeterbloemen is. Hij componeert en maakt zelf muziekinstrumenten. 
De Eikelbijter vertelt dat wanneer hij kan spelen op de mini Sjambangel, hij later op de grote Sjambangel mag spelen. Dit instrument wil Steampunky heel graag zien.
Word vervolgd over 2 weken.

English version
We are back again. Enjoyed cycling with Gumpie on cycle paths along the North Sea coast. Fresh ideas gained and developed.
"It's about time," said my friend. Where we’re... he went off to the music garden. Steampunky looks at the wall with the text above the flower. “I think we're wrong, it says 'ANGEL'S TRUMPET'. I want to go to the Hornflowers'. 'Follow the sign Toetorium'. He was warned about the large green plant, the 'Boiling Tuba'. It is a large poisonous pitcher plant.
Then he meets the Acorn Biter, who tells how brilliant the gardener of the Hooters Flowers is. He composes and makes musical instruments himself.
The Acorn Biter tells that when he can play on the mini Shambangel, he can later play on the large Shambangel. Steampunky really wants to see this instrument.
To be continued in 2 weeks.

Geen opmerkingen