Textual description of firstImageUrl

Yellow man is ontdekt en wie is de Intervalerius - Yellow man has been discovered and who is Intervalerius

zaterdag 21 mei 2022

Deze week zijn we op verzoek van Gumpie naar het bos gegaan.
Via een prachtig bospad naar het centrum van Schoorl.

Het Klimduin ligt aan de rand van de Schoorlse Duinen, een uitgestrekt bos- en duingebied. Bij Schoorl ligt overigens met een hoogte van zo'n 55 meter de hoogste duin van Nederland. 

Het is een beste klim naar boven. Samen met Gumpie hebben we deze zandberg beklommen.
Bijgekomen van het klimmen word je beloond met een prachtig uitzicht. Het pleintje met winkels en gezellige restaurants. Rustig genieten voor we naar beneden rennen; zonder in het zand te vallen.

Terug op het plein vertelt Gumpie dat hij een Yellow Man heeft ontdekt. Trots is hij er bij gaan staan voor een 'selfie'. 'Dat gaat nu mijn nieuwe hobby worden; gele objecten zoeken en dan met mij een selfie maken'.
'Geweldig, nu mag je de Yellow Man nog op mijn blog zetten, maar de volgende keer op je eigen blog. 
Nu gaan we verder met Steampunky'. Daar was Gumpie het mee eens. We zijn nu bezig met het laatste onderwerp van het verhaal; de muziektuin. Afgelopen dagen bezig geweest om een nieuw tuinwachter te tekenen. 'Mag ik jouw schetsen eens zien?

'Leuk met een vlinderdasje, maar waarom draagt hij een muts?' 'Deze tuinwachter heeft 2 grote plukken haar op zijn hoofd. Tijdens het dirigeren van zijn werk ziet dat er niet uit.... dus draagt hij een mutsje'. 'Hoe heet jouw tuinwachter?' 'Hier noemen ze hem hier 'Intervalerius'. 'Vanwaar die moeilijke naam?. 'De toeterbloemen willen heel graag toeteren en zo lang mogelijk. Deze tuinwachter probeert dat te onderbreken. Dat doet hij tijdens het oefenen door 1 veer omhoog te steken. Intervallen bepalen de muziek. Volgende week meer hier over. Dan vertel ik meer over deze bloem en geschiedenis. En jij meer over de muzieknoten'. 'Nee, dat heten voortaan 'bladnoten'. 'Gumpie, tot volgende week!'
Word uiteraard vervolgd.

English version
This week we went to the forest of Schoorl at the request of Gumpie. Via a beautiful forest path to the center of Schoorl.
The Klimduin (translate climb dune) is located on the edge of the Schoorlse Duinen, a vast forest and dune area. By the way, Schoorl has the highest dune in the Netherlands with a height of about 55 meters. It's a good climb up. Together with Gumpie we climbed this sand mountain.
The square with shops and cozy restaurants. Enjoy quietly before we run down; without falling into the sand. Back in the square, Gumpie tells that he has discovered a Yellow Man. He proudly stood there for a 'selfie'. 'That will now become my new hobby; find yellow objects and then take a selfie with me'. 'Great, now you can still put the Yellow Man on my blog, but next time on your own blog.
Now we move on to Steampunky'. Guppy agreed. We are now on the last topic of the story; the music garden. Been busy drawing a new gardener for the past few days. 'May I see your sketches?
'Nice with a bow tie, but why is he wearing a hat?' 'This gardener has 2 large strands of hair on his head. It doesn't look like that when conducting his work.... so he wears a cap'. "What's your gardener's name?" 'Here they call him 'Intervalerius'. 'Why the difficult name? 'The horn flowers really want to honk and for as long as possible. This gardener is trying to interrupt that. He does this while practicing by raising 1 spring. Intervals determine the music. More on this next week. Then I will tell you more about this flower and its history. And you more about the musical notes'. 'No, from now on they will be called 'leaf notes'. "Gumpie, see you next week!"
To be continued of course.


Geen opmerkingen