Textual description of firstImageUrl

Slak die zijn huis verwisseld - Snail who change his house

woensdag 10 februari 2021

Deze keer nog een opmerkelijk punt in mijn reisverhaal. In al die jaren dat ik de slak Sneezy heb getekend, niet consequent geweest met zijn slakkenhuis. Soms had ik hem in een bruin, dan weer in het geel met een streepje getekend.

Dat hebben we opgelost!
Repper spreekt met Sneezy af dat hij de volgende dag terug komt. Dan neemt hij hem mee . 
Maar hij ziet een slak met een ander huisje!

Sneezy legt uit dat hij lege slakkenhuisjes verzameld. Dan kan ik van soms van 'huis' wisselen.
Dus vandaag 2 nieuwe illustraties toegevoegd. Volgende keer meer.
Word vervolgd.English version.
This time an another remarkable point in my travelogue. In all the years I've drawn Sneezy snail, been inconsistent with its cochlea. Sometimes I had drawn it in brown, then in yellow with a dash.
We fixed that!
Repper arranges with Sneezy to return the next day. Then he takes it with him. But he sees a snail with another shell!
Sneezy explains that he collects empty snail shells. Then I can sometimes change 'houses'.
So added 2 new illustrations today. More next time.
To be continued.

Geen opmerkingen