Textual description of firstImageUrl

De hopvogel met haas - The hopbird with hare

zondag 21 februari 2021

 In het oorspronkelijk reisverhaal vertelt de hopvogel in Frankrijk hoe de vogels aan hun kleuren zijn gekomen. Hij had de sleutel van de bibliotheek van de Abdij St. du Martin. Daar het gehele verhaal nu in Artis afspeelt moest ik een aantal aanpassingen maken.Zo had de vogel bij het boek kruisjes op zijn blauwe lint... weg gepoetst.


Daarnaast heb ik een nieuwe illustratie gemaakt, waar Repper naar de hopvogel gaat. Vervolgens gaat de hopvogel het verhaal verder vertellen.
Links de pagina met "even" fake tekst

Volgende week aanvullende illustraties bij Golem Grad.... het festival met een bijzondere vogel.
Word vervolgd.

English version
In the original travel story, the hop bird in France tells how the birds got their colors. He had the key to the library of the Abbey of St. du Martin. Since the entire story now plays in Artis, I had to make a number of adjustments.

For example, the bird by the book had brushed away crosses on its blue ribbon.
In addition, I made a new illustration, where Repper goes to the hoopoe bird. Then the hop bird continues to tell the story.

Next week additional illustrations at Golem Grad .... the festival with a special bird.
To be continued.

1 opmerking

  1. Beste Volkert Waalkens kunt u mij berichten onder welke titel en met welk isbn nummer dit verhaal / boek gepubliceerd is.

    BeantwoordenVerwijderen