Textual description of firstImageUrl

Steampunky ontmoet uil - Steampunky meets owl

zondag 20 september 2020

 Dankzij het bruggetje konden de 2 illustraties aan elkaar gekoppeld worden. Met toevoeging van Steampunky op de brug en de uil.

Al deze 'losse' illustraties zijn dankzij Photoshop tot 1 geheel gemaakt. Het is een fantastisch programma met zoveel mogelijkheden. Zo kon ik de slak achter de stenen blokken verplaatsen, draaien en grootte aanpassen.

Op deze 2 bladzijden vraagt Steampunk waar de muis is. De uil vertelt dat hij geluk heeft. Muis is bezig met de laatste werkzaamheden, want hij gaat vliegen. 

'Waarom gaat een muis vliegen?' Uil; 'vraag dat maar aan hem zelf'.

Steampunk ziet de skateboard voor de boom staan.

Word vervolgd.


English version.

Thanks to the bridge, the 2 illustrations could be linked together. With the addition of Steampunky on the bridge and the owl.

All these 'loose' illustrations have been made into one whole, thanks to Photoshop. It is a fantastic program with so many possibilities. This allowed me to move, rotate and resize the snail behind the stone blocks.

On these 2 pages Steampunk asks where the mouse is. The owl says he is lucky. Mouse is busy with the last work, because he is going to fly.

"Why does a mouse fly?" Owl; 'just ask him that'.

 Steampunk sees the skateboard in front of the tree.

 To be continued.

Geen opmerkingen