Textual description of firstImageUrl

Grote schrik - Great Shock

maandag 14 september 2020
Kleine vertraging.
Grote schrik, de 2 illustraties passen niet tegen elkaar... bruggen sluiten niet aan.
Dus teken ik deze week een nieuwe brug, die vervolgens in photoshop naadloos wordt gemonteerd. Zo ontstaat er eer een illustratie van 60x21 cm.
Even geduld.


English version 
Slight delay.
Great shock, the 2 illustrations do not fit against each other ... bridges do not connect.
So this week I draw a new bridge, which is then seamlessly mounted in photoshop. This creates an illustration of 60x21 cm.
 Patience.

Geen opmerkingen