Textual description of firstImageUrl

Sneezy ontmoet eindelijk de olifanten - Sneezy finally meets the elephants

zondag 29 maart 2020
Na het bezoek aan de pyramide wordt de reis voortgezet. Onder druk van Sneezy, die het zand zat was, zijn ze eerder vertrokken. Mr.P. vliegt over het Suezkanaal richting Afrika. Sneezy’s hart begint al te kloppen, want eindelijk ziet hij hier een echte olifant. 
Ondanks waarschuwingen van de aalscholvers om niet naar de wildernis te gaan, besluit Mr.P. het toch te doen. Speciaal voor Sneezy. En dan is het moment gekomen voor Sneezy, er komt een olifant familie naar een vijver.
Hij kan het niet geloven, dat na een reis van Amsterdam naar Afrika, hij eindelijk een olifant ziet. Mr.P. ziet in de vijver langzamerhand de kop van een krokodil verschijnen. Haastig komt er een vogel naar Sneezy. ‘Pas op voor die krokodil, voor je het weet stormt hij naar jullie toe’. 
Krokodillenwachters zijn vogels die een goede band hebben met krokodillen, zij verwijderen voedselresten tussen hun tanden. De olifant ziet wat de krokodil van plan is en stormt er op af. Net op tijd kan Mr.P. vluchten zonder Sneezy mee te nemen.
Die valt van de schrik tussen de stenen.
Word vervolgd.

English version 
After the visit to the pyramid, the journey continues. Under pressure from Sneezy, who was fed up with the sand, they left earlier. Mr. P. flies over the Suez Canal towards Africa. Sneezy's heart is already beating, because he finally sees here a real elephant.
Despite warnings from the cormorants not to go to the wilderness, Mr. P. to do it anyway. Especially for Sneezy. And then the time has come for Sneezy, an elephant family is coming to a pond.
He cannot believe that after a trip from Amsterdam to Africa, he finally sees an elephant. Mr. P. slowly sees the head of a crocodile appear in the pond. A bird rushes to Sneezy. "Beware of that crocodile, before you know it, it will rush towards you.“
Crocodile guards are birds that have a good relationship with crocodiles, they remove food remains between their teeth. The elephant sees what the crocodile is up to and rushes towards it. Just in time, Mr.P. flights without taking Sneezy.
It falls from the shock between the stones.

Geen opmerkingen