Textual description of firstImageUrl

De geheime kamer van de piramide van Cheops - The secret room of the piramid of Cheop

zaterdag 21 maart 2020
Als de Vulture eindelijk klaar is met zijn verhaal, doet hij een voorstel. ‘Durfen jullie met mij naar een geheime ingang van de piramide’. ‘Hoezo, ’durfen’, vraag Sneezy. 'Het is een hele krappe en donkere ingang. Na ongeveer 10 meter komen we in een grote ruimte, met wat licht'.
'En wat is daar zo bijzonders aan', vraagt Mr.P. Deze plek heeft nog nooit iemand ontdekt. Het is de speelkamer van Egyptische kinderen'.
Dat durft Mr.P. wel, maar Sneezy is bang. Uiteindelijk vliegen ze er heen en voorzichtig gaan ze achter elkaar naar binnen.
Wanneer ze bij een open ruimte komen laat de Vulturen een wand zien met hiërogliefen. Als hij een paar keer op een tekens klopt, gaat er een kleine deur open. 'Volg mij en jullie iets heel bijzonders zien!'
Word vervolgd.

English version.
When the Vulture is finally done with his story, he makes a proposal. "Do you dare to go with me to a secret entrance to the pyramid?" "Why," dare, "ask Sneezy. "It is a very tight and dark entrance. After about 10 meters we arrive in a large room, with some light '.
"And what's so special about that," Mr. P. asks. This place has never been discovered by anyone. It is Egyptian children's playroom.
Mr.P. well, but Sneezy is scared. Eventually they fly there and carefully enter one after the other.
When they come to an open space, the Vulturen shows a wall with hieroglyphics. When he knocks on a mark a few times, a small door opens. "Follow me and you will see something very special!"
To be continued.

Geen opmerkingen