Textual description of firstImageUrl

De kubusglobe van oom Viclar - The cube globe of uncle Viclar

zaterdag 6 juli 2019
Muis is helemaal in zijn ’nopjes’ met zijn blauwe puntmuts. Het drietal volgt Scuffie op weg naar de vijver en lopen in een soort groot paddestoelenbos. Voor hij gaat sporten vertelt Scuffie hoe hij hier terecht is gekomen, want een boomknikker leeft normaal niet hier.
Ik kom uit Pocras, volgens mijn oom is dat het werelddeel Kroyath op zijn kubusglobe’. 'Kubusglobe’, vroeg mus. ‘Die zal ik je later laten zien’, zei Scuffie. Mus en muis keken elkaar aan met een blik van; wat een gestoorde oom. Scuffie ging verder met zijn verhaal. Het is een land met tropische regenwouden. Wij zijn eigenlijk boombewoners die ’s nachts actief zijn en zich overdag verstoppen tussen de bladeren. Het was in het begin behoorlijk wennen aan dit ’koude kikkerlandje. Maar nu voel ik me hier helemaal thuis.
Scuffie maakt zijn sportactiviteiten op diverse paddestoelen en vertelt wat de soorten zijn. 'Nu gaan we naar mijn ’zwemvriend Tyvar’. 
Scuffie toont aan Mus&Muis een afbeelding van een gebroken ei. Aandachtig wordt het bekeken. ’Hebben jullie een idee, wat er uit dit ei is gekomen,’ vraagt Scuffie. En voegt er gelijk bij; ’het is geen vogel, ook geen vis, heeft kleine tanden, kan op land lopen en ook zwemmen.’
Word vervolgd
Voor de speciale ‘mini Forest-biking’ foto’‘s, klik op deze link ; Kwinkslagen!


English version 
Mouse is completely in his "studs" with his blue pointed cap. The three follow Scuffie on their way to the pond and walk in a kind of large mushroom forest. Before he starts exercising, Scuffie tells how he ended up here, because a tree marble does not normally live here.
I come from Pocras, according to my uncle, that the continent is Kroyath on his cube globe'. 'Cube globe', asked sparrow. 'I'll show you later', Scuffie said. Sparrow and mouse looked at each other with a look of; what a crazy uncle. Scuffie continued with his story. It is a country with tropical rain forests. We are actually tree dwellers who are active at night and hide among the leaves during the day. It was getting used to this cold little country in the beginning. But now I feel completely at home here.
Scuffie makes his sports activities on various mushrooms and tells what the species are. 'Now we go to my swimming friend Tyvar'.
Scuffie shows Mus & Muis an image of a broken egg. It is being watched attentively. 'Do you have an idea what came out of this egg'. Scuffie asks. And adds immediately; 'It is not a bird, nor a fish, has small teeth, can walk on land and also swim'.
To be continued

Geen opmerkingen