Textual description of firstImageUrl

Muis vindt een kubus - Mouse find a cubic

zaterdag 1 juni 2019
Als mus op zoek gaat naar zijn vriend muis, ziet hij hem aankomen met een doosje op zijn wagentje.
Muis heeft geen idee wat er in zit. Zowel muis als mus zijn ontzettend nieuwsgierig. Helaas was het doosje niet te openen. Al kijkend ziet mus een vreemd slot en het is een kubus.
Gelukkig weet mus iemand die het waarschijnlijk wél kan openen. Hij weet ongeveer waar ze die kunnen vinden. Het een vreemd gebied waar ze naar toe moeten. Voor muis geen bezwaar, want hij wil het nu wel echt weten. Onderweg heeft hij het horen rammelen in deze kubus.
En zo ging het tweetal op pad, niet wetende dat ze in de gaten werden gehouden. Eindelijk over een enge smalle brug zagen ze een wegwijzer. 'Weet je zeker dat we die kant op moeten', vraagt muis. Dit pad zag er niet bepaald vriendelijk uit.
Word over 2 weken vervolgd.

English version 
When sparrow goes looking for his friend mouse, he sees him coming with a box on his trolley.
Mouse has no idea what's in it. Both are very curious. Unfortunately the box could not be opened. While looking, sparrow sees a strange castle and it is a cube.
Fortunately sparrow knows someone who can probably open it. He roughly knows where they can find it. It's a strange area where they have to go. No objection for mouse, because he really wants to know. On his way he heard the rattling in this cube.
And so the two set out, not knowing that they were being watched. They finally saw a signpost over a narrow narrow bridge. "Are you sure we have to go that way," asks mouse. This path didn't look very friendly.
To be continued in 2 weeks.

Geen opmerkingen