Textual description of firstImageUrl

Picasso; 'Alles wat je kunt voorstellen is echt'. - "All you can imagine is real."

zaterdag 25 mei 2019
In de Britse bibliotheek vond ik mediƫval boeken die digitaal bekeken kunnen worden.
Hierin staan bijzonder komische illustraties die ik voor mijn reisverhaal zeer goed kon gebruiken. Die geestige versieringen heten 'drolleries' De meeste drollery-afbeeldingen verschijnen als gemengde wezens. Dus tussen dieren en mensen, of zelfs tussen dieren en planten’.
Ik heb ze nauwkeurig na kunnen tekenen, omdat elke bladzijde professioneel zijn gefotografeerd.
Op pag. 73
Het is een van de beroemdste middel-eeuwse manuscripten vanwege de rijke illustraties van het dagelijks leven in de 14e eeuw. Het werd waarschijnlijk ergens tussen 1325 en 1335 geschreven en getekend. Het geeft een beeld van het dagelijkse middeleeuwse leven, liturgische kalenders of religieuze feesten, heilendagen en gebeden.
Op pag. 74
Het schetsboekje van Waselius, waar hij zijn eigen tekeningen heeft bewaard. Daaronder een uitspraak van Picasso; 'Alles wat je kunt voorstellen is echt'. Van zijn uitspraak heb ik een illustratie gemaakt in de stijl van die tijd.
Over 2 weken het vervolg.

English version 
In the British library I found medial fall books that can be viewed digitally.
It contains particularly comical illustrations that I could use very well for my travel story. Those witty decorations are called "drolleries." Most drollery images appear as mixed creatures. So between animals and people, or even between animals and plants ".
I have been able to draw them accurately, because every page has been professionally photographed.
Page 73
It is one of the most famous mid-century manuscripts because of the rich illustrations of daily life in the 14th century. It was probably written and drawn somewhere between 1325 and 1335. It gives an image of daily medieval life, liturgical calendars or religious festivals, holy days and prayers.
Page 74
Waselius' sketchbook, where he has kept his own drawings. Below that is a statement by Picasso; "All you can imagine is real." I made an illustration of his pronunciation in the style of that time.
The continuation in 2 weeks.

Geen opmerkingen