Textual description of firstImageUrl

Puzzelen met Gumpie en de vis-haai vordert - Puzzling with Gumpie and the fish-shark is progressing

zondag 21 april 2024

Met bewondering kijkt Gumpie naar het resultaat van de vis in klei. 'Jij hebt mijn idee goed begrepen; een klei object op een tekening geplakt'. Daar was ik zelf ook heel tevreden over. Komende dagen ga ik deze vis afschilderen. Omdat ik niet echt een fan ben van acryl heb ik een proefstukje gemaakt om te kijken wat aquarelverf op klei doet.

Gumpie kijkt naar die stukjes.

Daarvan heb ik gelijk er een puzzel van gemaakt. Het lukt Gumpie met moeite om er een vierkant van te maken.

Aquarelverf op zelfdrogende klei

Dit stukje met JOVI klei gemaakt. Die met aquarelverf beschilderd. Het effect is totaal anders dan met Acryl. Het is veel transparanter en donkere kleuren verdwijnen na droging. Het is snel droog! Zeker te gebruiken wanneer het een onderwerp is met tere kleuren. De structuur van klei is meer zichtbaarder dan met acryl.

Hierna zal ik het een vernislaagje geven.

Gumpie kijkt naar het vierkantje. 'Jij zegt dat je deze 4 dezelfde stukjes zo kunt plaatsen dat het een DRIEHOEK wordt?'

'Jazeker, ga maar oefenen. Volgende keer laat ik je de oplossing zien. Dan schrikt Gumpie; 'wat doe je met die vreselijke gevaarlijke vishaak?'

Daar ga ik volgende keer iets leuks mee doen. Met deze haak ga ik niet vissen.... het wordt een onderdeel bij de volgende vis tablet'.

'En weer met een illustratie waar die vis op wordt geplakt?' 'Absoluut Gumpie!'

Tot de volgende keer.

English version

The fish-shark is progressing

Gumpie looks with admiration at the result of the fish in clay. 'You’ve understood my idea well; a clay object stuck on a drawing'. I was very satisfied with that myself. I will be painting this fish in the coming days. Because I'm not really a fan of acrylic, I made a test piece to see what watercolor paint does on clay.

Gumpie looks at those pieces.

I immediately turned it into a puzzle. Gumpie has difficulty making it into a square.

Watercolor painting on self-supporting clay

This piece was made with JOVI clay. The one painted with watercolor paint. The effect is completely different than with acrylic. It is much more transparent and dark colors disappear after drying. It dries quickly! Definitely use it when it is a subject with delicate colors. The structure of clay is more visible than with acrylic.

After this I will give it a coat of varnish.

Gumpie looks at the square. "You're saying that you can place these 4 identical pieces in such a way that it becomes a TRIANGLE?"

'Sure, go and practice. Next time I'll show you the solution. Then Gumpie is shocked; 'what are you doing with that terribly dangerous fishing hook?'

I'll do something fun with that next time. I will not be fishing with this hook.... it will be part of the next fishing tablet.

'And again with an illustration on which the fish is pasted?' 'Absolutely Gumpie!'

Until next time.
Geen opmerkingen