zondag 7 maart 2021

 Deze week heb ik niet getekend aan mijn reisverhaal van de pelikaan en de slak! Totaal iets anders gedaan.... animatie gemaakt.

Een tijd geleden ook al eens een animatie gemaakt. Ontzettend leuk werk, maar te veel tijd gelost en te lang..
Toch bleef het kriebelen om iets grappig te maken in een zeer korte tijd. Hiervoor gebruik ik de app FlipaClip. Een gratis app voor zowel op de Mac als voor de pc.
Alle mogelijkheden zijn te gebruiken, met uitzondering van maar 3 lagen. Voor een kleine meerprijs is deze uit te breiden. Op YouTube vind je veel tutorials. Een hele simpele en makkelijke app.
Voor mensen die niet technisch zijn, maar geduld en ook creatief zijn, is dit geweldig.
Basis voor mij was een animatie van niet meer dan 10 sec. Op mijn camera heb ik een filmpje gemaakt en deze ingekort tot 10 sec.
In de app deze geïmporteerd en vervolgens op een andere laag de bewegende onderdelen gezet.
Het was wel even schrikken... 108 beeldjes had de film. Dus op elk beeldje het bewegende beeld handmatig iets bewegen.
Later muziek er onder geplaatst. Een dag lekker stoeien met, in dit geval, een eikeltje.
Toen dit gereed was heb ik op mijn Mac met iMovie er een intro voor geplaatst.
Vervolgens geëxporteerd. Heel veel plezier aan gehad en ik maak op deze basis zeker een vervolg.
Mocht iemand enthousiast zijn geworden, kijk de voorbeelden en begin gewoon. En altijd kan ik een beetje helpen.
Volgende weer de illustratie van de shoebill.
Word vervolgdEnglish version.
This week I did not sign my pelican and snail travelogue! Done something completely different .... made animation.
Also made an animation some time ago. Great work, but too much time released and too long ..
Still, it kept itching to make something funny in a very short time. For this I use the FlipaClip app. A free app for both Mac and PC.
All possibilities can be used, with the exception of only 3 layers. It can be expanded for a small additional charge. You will find many tutorials on YouTube. A very simple and easy app.
For people who are not technical but have patience and are also creative this is great.
The basis for me was an animation of no more than 10 sec. I made a movie on my camera and shortened it to 10 sec.
Imported these in the app and then placed the moving parts on a different layer.
It was a bit of a shock ... 108 frames had the film. So manually move the moving image slightly on each frame.
Later music placed under it. A day of playing around with, in this case, an acorn.
When this was done I placed an intro on my Mac with iMovie.
Then exported. Had a lot of fun with it and I will certainly make a sequel on this basis.
If anyone has become enthusiastic, check out the examples and just get started. And I can always help a little. Next again the illustration of the shoebill.
To be continued

Geen opmerkingen