Textual description of firstImageUrl

Muis heeft wensen - Mouse has wishes

maandag 8 juni 2020
Tijdens het schilderwerk aan onze trap, hoorde ik getimmer onder de laatste traptree.
Even geluisterd en jawel, muis was druk bezig. Gevraagd of hij nog iets nodig had. Dit wilde hij hebben; 2 kleine plankjes van 12 cm lang, 4 tubes plakkaatverf, mengbakjes, kleine spijkertjes en 2 stukken stevig wit karton.
Na deze opsomming moest ik even nadenken... verf, mengbakjes. Hij kan niet eens een potlood of penseel vasthouden. 'Muis, weet je het zeker, plakkaatverf?'
'Niets vragen, leg alles maar voor mijn deur, dan draag ik het wel naar binnen. Oh, ja, mag ik jou die kist met streepjes-stenen in de schuur eens bekijken?' 'Natuurlijk mag dat, maar waarvoor deze belangstelling?'
'Als jij me dat morgen wil laten zien, zal ik er meer over vertellen'.
'Ok, moet ik je nog helpen?' 
Muis lachte, 'tot morgen!'English version
During painting on our stairs, I heard a sound under the last staircase.
Just listened and yes, mouse was busy.  Asked if he needed anything else. He wanted this;  2 small boards of 12 cm long, 4 tubes of gouache, mixing bowls, small nails and 2 pieces of sturdy white cardboard.
After this list I had to think ... paint, mixing bowls. He cannot even hold a pencil or brush.  "Mouse, are you sure, poster paint?"
"Don't ask anything, just put everything at my door and I'll carry it inside. "Oh, yes, can I have a look at that strip-stone box in the shed?" "Of course you can, but for what interest?"
"If you want to show me that tomorrow, I'll tell you more about it."
"Okay, do I still need to help you?"
 Mouse laughed, "see you tomorrow!"


Geen opmerkingen