Textual description of firstImageUrl

Dragontrees in Socotra

zaterdag 9 mei 2020
Ons duo heeft het eiland Socotra (vlak onder Jemen) bereikt. Ze hebben een prachtige plek gevonden om hier voorlopig te blijven. Een salamander heet ze welkom op het eiland. Wanneer hij hoort dat ze onder de boom willen slapen, waarschuwt hij hun.
Het zijn 'Dragontrees' en zelfs ik durf daar niet onder te slapen. Mr.P.&Sneezy lachen de salamander uit. 'Jullie geloven mij niet?' 'Natuurlijk niet', was het antwoord.
'Ik haal mijn vriend de eekhoorn en die vertelt de hele legende van de 2 draken op het eiland'.
De eekhoorn kijkt naar de ongelovige Sneezy en met overtuigende stem vertelt hij het hele lange verhaal.
Dat verhaal heb ik geschreven en begonnen te illustreren. Dat wil ik de komende weken gaan doen. Gevolg... een maand tijdelijk geen Facebook met mijn vrienden.
Bij deze wens ik iedereen een fijne, gezonde zomer en tot ziens.

English version 
Our duo have reached the island of Socotra (just below Yemen). They have found a wonderful place to stay here for the time being. A salamander welcomes them on the island. When he hears that they want to sleep under the tree, he warns them. It’s a 'Dragontree' and even I dare not sleep under them. Mr.P.&Sneezy laugh at the salamander. "You don't believe me?" "Of course not," was the answer.
 "I get my friend the squirrel and he tells the whole legend of the 2 dragons on the island." The squirrel looks at the incredulous Sneezy and with a convincing voice tells the very long story.

 I wrote that story and started to illustrate it. I want to do that in the coming weeks. As a result ... temporarily no Facebook with my friends for a month. I hereby wish everyone a happy and healthy summer and see you soon.

Geen opmerkingen