Textual description of firstImageUrl

De reis wordt vervolgd - The journey is continued

zaterdag 22 februari 2020
Mr.P.&Sneezy zijn helemaal in vorm om de reis te vervolgen. De aalscholver bespreekt samen met de meeuwen de route. Volgens de aalscholver moeten ze naar het noorden vliegen.
De meeuwen schreeuwen.. naar het zuiden. Dan bekijkt een andere meeuw de kaart en wat blijkt... die staat op zijn kop.
Via Cyprus vliegen ze eerst naar Egypte. Daar gaan ze op zoek naar de Vulture, die hun meer zal vertellen over de Pyramide.
Word vervolgd.

English version
Mr.P.&Sneezy are in perfect shape to continue the journey. The cormorant discusses the route with the seagulls. According to the cormorant, they have to fly north. The seagulls are screaming .. to the south.
Then another seagull looks at the map and what appears ... it is upside down. Via Cyprus they first fly to Egypt. There they go looking for the Vulture, which will tell them more about the Pyramide.
To be continued.

Geen opmerkingen