Textual description of firstImageUrl

A geweldig idee van Gumpie.. maak een vis-haai - A great idea of Gumpie.. making a fish-jaw

maandag 15 april 2024 Geen opmerkingen

 English version below

'Gumpie, het was een 'klei week, ik heb de smaak te pakken. En... ervaring opgedaan wat de mogelijkheden zijn. Werken met luchtdrogende klei is ideaal voor in huis te werken. 

Na de octopus heb ik een zeester gemaakt. Toen die droog was, voorzichtig glad geschuurd en geschilderd met acryl verf. Je weet ik ben geen fan van die verf. Zie hier het resultaat.


'Niet gek voor een 'amateur'. 'Dank je, Gumpie. De vraag van mij... wat nu? Gumpie die mijn vraag begreep dacht even na. 'Ik heb een goed idee! Ga verder met het thema 'Vissen'. Maak een humorische vis die op karton geplakt kan worden. De illustratie stem je af op het gemaakte 'klei vis'.

Bij het zien van Gumpie's schets, moest ik lachen.

'Nou, wat vind je van deze vis-haai? Bedenk er maar een Latijnse naam voor'. De schets van Gumpie, was voor mij gelijk een inspiratiebron om hiermee verder te werken.

Afgelopen week heb ik de vis in klei gemaakt. Nu moet hij heel goed drogen om daarna met fijn schuurpapier de kleine oneffenheden weg te werken.


Volgende week ga ik hiermee aan de slag. Gumpie pakt een stuk papier en maakt een schets. 'Dit kan je volgende vis worden; een echte vrouwelijke vis met een oorbel aan haar vin bij de kieuwen. Eventueel een ketting, mooie werkbrouwen, vrouwelijk lippen....'

Na het zien van zijn schets werd ik echt enthousiast. 'Dank Gumpie, we gaan aan de slag'.

Word vervolgd.


English version

'Gumpie, it's been a clay week, I've got a taste for it. And... gained experience of the possibilities. Working with air-drying clay is ideal for working at home.

After the octopus I made a starfish. When it was dry, carefully sanded smooth and painted with acrylic paint. You know I'm not a fan of that paint.'Not bad for an 'amateur'. 'Thank you, Gumpie. My question... what now? Gumpie, who understood my question, thought for a moment. 'I have a good idea! Continue with the 'Pisces' theme. Make a humorous fish that can be stuck on cardboard. You match the illustration to the 'clay fish' made.

When I saw Gumpie's sketch, I had to laugh. 

“Well, what do you think of this fish-shark?” Just think of a Latin name for it'. Gumpie's sketch was an immediate source of inspiration for me to continue working with this.

Last week I made the fish in clay. Now it must dry very well and then remove the small imperfections with fine sandpaper.

I'll be working on this next week. Gumpie takes a piece of paper and makes a sketch. 'This could be your next fish; a real female fish with an earring on her fin near the gills. Possibly a necklace, beautiful work brewing, feminine lips...'

After seeing his sketch I got really excited. 'Thanks Gumpie, we'll get started'.

To be continued.