Textual description of firstImageUrl

Deel 4 Spectaculaire opening van het slot van het Drakenboek - Spectacular opening of the conclusion of the Dragon Book

zaterdag 2 maart 2024 Geen opmerkingen

 English version below
Hoe het slot van het boek open ging.

'Een week wachten is héél lang, nou vertelt hoe het boek open kon. De eekhoorn glimlacht naar Gumpie. 'Dankzij de oplettendheid van onze familie zijn wij daar achter gekomen.

Deze piraten kwamen uit Madagaskar, een eiland ten oosten van Afrika. De piraten hielden de stokstaartjes aan boord als huisdieren’. Ze zijn brutaal en onderling zeer sociaal. Gumpie had geen idee wat het voor dieren waren. ‘Zijn ze gevaarlijk en groot?’

‘Nee niet gevaarlijk, ze passen zeker bij de piraten. Hun lange pluimstaart heeft veertien witte ringen, afgewisseld met zwarte ringen. De ogen zijn goudgeel naar oranje van kleur. Rondom hun ogen hebben ze een zwarte rand, alsof een dikke bril dragen. Met hun zwarte snuit lijken ze op piraten.

Maar nu komt het.....


De piraten zagen het boek niet, de stokstaartjes WEL. Dat vonden zij interessant. Wat ze ook probeerden... ze konden het niet open krijgen. Dat hebben wij eekhoorns gezien.


Toen gebeurde er iets vreemds, een maki ging op het boek zitten. Onrustig schuifelde er een met zijn kont over het boek en plotseling sprong hij er van af. Hij keek nog eens naar het boek; die was warm geworden. Even later gingen ze er van door. Wij hebben alles gezien'.

'Was dat nu zo bijzonder?' 'Ja Gumpie, nu wisten waarom ze er zo verschrikt vandoor gingen!' De eekhoorn wachtte en keek naar Gumpie. 'Schiet op, hoe dan?'

'Wij zijn gaan wrijven met onze staart over het boek. Er gebeurde niets, maar toen we over het ijzeren slot wreven, werd het warm. We zagen dat de vlam uit de drakenbek ging gloeien.


Met het puntje van onze staart wreven we alleen over de kop van de draak. Die werd zo heet, dat onze eigen staart bijna in brand vloog. De vlam van de draak werd helemaal oranje en toen hoorden we 2 x klik. Het slot ging open. Zo konden we het boek bekijken!'

Gumpie was sprakeloos van dit verhaal. 'We nemen even pauze en dan zal ik je eindelijk het verhaal van de 'Drakenlegende' vertellen.

Tot de volgende keer. Blijf het volgen!


English version

How the lock of the book opened.

'A week's wait is a very long time, but that explains how the book was opened. The squirrel smiles at Gumpie. 'Thanks to the attentiveness of our family, we discovered this.

These pirates came from Madagascar, an island east of Africa. The pirates kept the meerkats on board as pets. They are cheeky and very social with each other. Gumpie had no idea what kind of animals they were. “Are they dangerous and big?”

'No, not dangerous, they certainly fit in with the pirates. Their long bushy tail has fourteen white rings, alternating with black rings. The eyes are golden yellow to orange in color. They have a black rim around their eyes, as if wearing thick glasses. With their black snouts they look like pirates.

But now it comes...

The pirates didn't see the book, but the meerkats DID. They found that interesting. No matter what they tried... they couldn't open it. We've seen that with squirrels.

Then something strange happened, a lemur sat on the book. One restlessly shuffled his butt over the book and suddenly jumped off. He looked at the book again; it had become warm. A little while later they took off. We've seen everything."

'Was that so special?' "Yes Gumpie, now we know why they ran off in such a frightened manner!" The squirrel waited and looked at Gumpie. “Hurry up, how?”

'We started rubbing our tails on the book. Nothing happened, but when we rubbed the iron lock it got warm. We saw the flame from the dragon's mouth started glowing.

We only rubbed the dragon's head with the tip of our tail. It got so hot that our own tail almost caught fire. The dragon's flame turned completely orange and then we heard a double click. The lock opened. So we could get the book to look at!'

Gumpie was speechless by this story. "We'll take a break and then I'll finally tell you the story of the 'Dragon Legend.'

Until next time. Stay tuned!